Rensink Assurantiën VOF
Eén aanspreekpunt voor al uw verzekeringen!

Rechtsbijstandverzekering

een Rechtsbijstandverzekering

Een juridisch probleem kan iedereen overkomen.
Stel je bent het oneens met je werkgever over je contract. Je krijgt een meningsverschil met je gemeente. Of onenigheid bij de verkoop van je woning. Met een Rechtsbijstandverzekering staan de ervaren juristen voor je klaar. Je bent verzekerd van onafhankelijke juridische hulp.

Er zijn een aantal verschillende modules waar je uit kan kiezen:

Module Verkeer

Hiermee ben je verzekerd van juridische hulp bij een geschil welke in het verkeer is ontstaan, denk hierbij aan:
Een aanrijding met een ander voertuig, ook ben je verzekerd als fietser of voetganger wanneer je deel uit maakt van het verkeer. Verhalen van eventuele inkomstenderving en letselschade op de tegenpartij.

Module Consument & Wonen

Deze module geeft recht op juridische hulp bij geschillen welke je als consument ervaart, denk hierbij aan:
Een conflict over spullen die je kocht, de verkoop van je woning of het tekenen van contracten. Ook dekt deze module zaken die je als huurder of bezitter van een koopwoning ervaart zoals een conflict met de gemeente, verhuurder of jouw buren.

Module Inkomen

Met de module inkomen ben je verzekerd van rechtsbijstand bij een arbeidsconflict. Denk hierbij aan:
Ontslagprocedures, pesterijen en onenigheden over bijvoorbeeld betalingen.

Let op: je bent niet verzekerd indien het conflict al was ontstaan voor het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.