Rensink Assurantiën VOF
Eén aanspreekpunt voor al uw verzekeringen!

Bedrijfsschadeverzekering

bedrijfsschadeverzekering, brandverzekering zakelijk

Als je bedrijf stil komt te liggen door brand, diefstal of een andere schade heb je tijdelijk geen inkomsten meer. En dat terwijl je vaste lasten vaak gewoon doorlopen. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt jouw gemiste brutowinst.

Wat is er verzekerd op een bedrijfsschadeverzekering?
De nettowinst - zodat jij als ondernemer niet in geldnood komt.
De vaste kosten - de kosten voor het personeel, huur of hypotheek en overige vaste lasten die niet worden beïnvloed door het stilvallen van de bedrijfsactiviteiten.
De brutowinst is het uitgangspunt voor de bepaling van het verzekerd bedrag. Je berekent de brutowinst door de totale omzet te verminderen met de variabele kosten. De variabele kosten hebben veelal betrekking op de grond- en hulpstoffen, kosten van verpakking en de transportkosten. Je kunt de brutowinst ook berekenen door de nettowinst te vermeerderen met de vaste kosten.

Een extra kosten dekking
Het is ook mogelijk om de Bedrijfsschadeverzekering uit te breiden met  een extrakosten dekking, hiermee Verzeker je extra kosten om snel weer door te kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de huur van vervangende apparatuur, een vervangende locatie, communicatie naar klanten en andere noodmaatregelen.