Rensink Assurantiën VOF
Eén aanspreekpunt voor al uw verzekeringen!

Rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven

Je kunt zomaar een geschil krijgen met je leverancier of met je afnemers. Of je hebt opeens een conflict over een vergunning. Met een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven ben je goed verzekerd van deskundig juridisch advies en rechtshulp door specialisten.

Zakelijke rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven is maatwerk, hieronder hebben wij een aantal voorbeelden gezet van verzekerde en niet verzekerde gebeurtenissen.
Heb je interesse in een rechtsbijstandsverzekering voor jouw bedrijf? neem dan zeker contact met ons op zodat wij je goed kunnen adviseren over de mogelijkheden.

Wat is er verzekerd met de standaarddekking?

 • Arbeidsrecht 
 • Bedrijfspanden 
 • Verzekeringen 
 • Verkeersongevallen 
 • Vergunningen 
 • Afspraken met leveranciers 
 • Afnemers die niet betalen 
 • Verhalen van jouw schade bij de veroorzaker

 


Extra dekking

 • Rechtsbijstand voor motorrijtuigen
 • Verhuurde panden

 


Wat is er niet gedekt

 • Als je een conflict hebt binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering.
 • Als je een conflict hebt over het oprichten of beëindigen van de onderneming, faillissement of uitstel van betaling.
 • Als je een conflict hebt over aansprakelijkheid. Daarvoor is onze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
 • Als je algemeen verbindende rechtsregels van overheidsorganen wilt aanvechten. Met uitzondering van bestemmingsplannen.
 • Als je een conflict hebt over industriële of intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- en kwekersrecht.
 • Als je een conflict hebt met de overheid over heffingen, subsidies en belastingen. Agrarische bedrijven kunnen wel geschillen over quota verzekeren.